Πίνακες Δρομολογίων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΛΗΜΝΟΣ

Ε/Γ – Ο/Γ “ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ” – Ν.Π 11800

ΑΠΟ 03/05/2021 ΕΩΣ 06/06/2021

ΔΕΥΤΕΡΑ 07/06/2021

ΑΠΟ 08/06/2021 ΕΩΣ 04/09/2021

ΚΥΡΙΑΚΗ 05/09/2021

ΑΠΟ 06/09/2021 ΕΩΣ 31/10/2021