Εμπορική & Εταιρική ΠολιτικήΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σας ενημερώνουμε για την εμπορική πολιτική έκδοσης εισιτηρίων
επιβατών και
Ι.Χ. για την φετινή σεζόν.

Οι εκπτώσεις που ισχύουν για εκδόσεις εισιτηρίων επιβατών
είναι οι εξής
(για όλες τις θέσεις εκτός καμπινών):

Εκπτώσεις επιβατών καθημερινά (7 ημέρες την εβδομάδα):

STU 50% (Φοιτητικό, ισχύει μόνο στην
οικονομική
θέση 
DECK)*,

NAT 50% (Συνταξιούχοι ΝΑΤ),

POL 50% (Πολύτεκνοι),

TRI 50% (Τρίτεκνοι),

ΑΜΕΑ 50% (Ειδική έκπτωση, ισχύει και στις καμπίνες)**,

CHI 50% (παιδικό από 6-10 ετών, ισχύει
και στις
καμπίνες) και

INF 100% (βρεφικό για μωρά μέχρι 5
ετών)

Τα ανοιχτά εισιτήρια ισχύουν για ένα
χρόνο από την
ημερομηνία έκδοσης τους.

Για τις περιόδους από 28/02/20 έως 02/03/2015/04/20
έως
21/04/20,
 29/04/20 έως 03/05/20, 05/06/20
έως
08/06/20
 
και 06/07/20 έως 06/09/20 ισχύουν
τα
εξής:

Ακυρώσεις εισιτηρίων μπορούν να γίνουν μέχρι και 5 ημέρες πριν
την
αναχώρηση του πλοίου. Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς
ακυρωτικά
 ή
μετατρέπονται σε ανοιχτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

Από 5 ημέρες έως 12 ώρες πριν την αναχώρηση παρακρατούνται 50%
ακυρωτικά ή
τα εισιτήρια μετατρέπονται για άλλη ημερομηνία ή σε ανοιχτής
ημερομηνίας .

Για την υπόλοιπη περίοδο ισχύουν τα εξής:

Ακυρώσεις εισιτηρίων μπορούν να γίνουν μέχρι και 3 μέρες πριν
την αναχώρηση
. Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή
μετατρέπονται σε
ανοιχτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

Από 3 ημέρες έως και 2 ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου
παρακρατούνται
50% ακυρωτικά ή τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοιχτής
ημερομηνίας.

Για όλες τις περιόδους μετά την αναχώρηση
του πλοίου τα
εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοιχτής
ημερομηνίας παρά
μόνο όταν για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ταξιδέψει ο
επιβάτης και
υπάρχει το ανάλογο παραστατικό που επιβεβαιώνει το γεγονός.

Έκπτωση Ι.Χ.:

Σας ενημερώνουμε ότι ισχύει η έκπτωση ΑΜΕΑV 50% (Ι.Χ. για άτομα με έκπτωση ΑΜΕΑ). Επιπλέον σας
υπενθυμίζουμε ότι
για την καλύτερη φόρτωση του πλοίου επιλέγετε τις κατηγορίες
ΙΧ1<4,25μ ή
ΙΧ2>4,25μ και δεν υπάρχει διαφορά ναύλου.

Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίου, ο επιβάτης υποχρεούται να
αγοράσει νέο
εισιτήριο και στη συνέχεια θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως προς την
εταιρεία την
απώλεια του εισιτηρίου αναφέροντας τα στοιχεία του παλαιού
εισιτηρίου και του
νέου. Εφόσον το απολεσθέν εισιτήριο ύστερα από έλεγχο της
εταιρείας βρεθεί ότι
δεν έχει ταξιδέψει, στο διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία
ταξιδίου του, θα
δίνεται εισιτήριο δωρεάν ισόποσης αξίας ή θα επιστρέφεται στον
επιβάτη η αξία
του ναύλου του εισιτηρίου.

Για οποιαδήποτε περίπτωση πλέον των προαναφερθέντων ή
οποιαδήποτε
διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

 1. *Φοιτητές
  και Σπουδαστές ημεδαπών ΑΕΙ και ΤΕΙ συμπεριλαμβανόμενων των
  φοιτητών του Ανοιχτού Πανεπιστημίου).
 2. **ΑΜΕΑ
  χαρακτηρίζονται άτομα που έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

 • Το
  εισιτήριο είναι ονομαστικό, προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται.
  Ισχύει μόνο για την κατηγορία και το δρομολόγιο για το οποίο
  εκδόθηκε.
 • Το
  εισιτήριο δεν περιλαμβάνει διατροφή.
 • Οι
  επιβάτες πρέπει να βρίσκονται στο σημείο αναχώρησης μια (1)
  ώρα πρίν από τον απόπλου του πλοίου. Εάν ο επιβάτης δεν
  βρίσκεται εγκαίρως στο σημείο αναχώρησης, τότε δεν δικαιούται
  επιστροφή της αξίας του εισιτηρίου του. Σε περίπτωση ακύρωσης,
  ο επιβάτης δικαιούται 50% επιστροφή της αξίας του εισιτηρίου
  του, εαν η κράτηση ακυρωθεί πριν από τον απόπλου.
 • Τα νήπια
  έως τεσσάρων (4) ετών ταξιδεύουν δωρεάν αλλά δεν δικαιούνται
  κρεβάτι, ενώ τα παιδιά από τεσσάρων (4) εώς δέκα (10) ετών
  πληρώνουν μειωμένο εισιτήριο και δικαιούνται κρεβάτι.
 • Ο κάτοχος
  πλήρους εισιτηρίου δικαιούται να μεταφέρει δωρεάν αποσκευές
  έως 40 κιλά.
 • Σε
  περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, αυτό δεν αντικαθίσταται
  ούτε επιστρέφεται το αντίτιμό του.
 • Η
  ναυτιλιακή εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για καμία ζημιά ή
  απώλεια αποσκευών του επιβάτη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού,
  κάτι για το οποίο είναι υπεύθυνος μόνο ο επιβάτης.
 • Κοσμήματα,
  χρήματα και τιμαλφή μπορούν να παραδίδονται το λογιστήριο του
  πλοίου για φύλαξη.
 • Η
  ναυτιλιακή εταιρεία είναι υπεύθυνη για κάθε καθυστέρηση στον
  απόπλου, τη εκτροπή ή μη τήρηση του προβλεπόμενου δρομολογίου,
  λόγω κακών καιρικών συνθηκών ή εντολών του Υπουργείου
 • Εμπορικής
  Ναυτιλίας ή των Λιμενικών Αρχών ή λόγω ανωτέρας βίας.
 • Απαγορεύεται
  στους επιβάτες να κουβαλούν εκρηκτικά, εύφλεκτα και γενικά
  επικίνδυνα υλικά.
 • Οι
  επιβάτες είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των λιμενικών και
  υγειονομικών κανονισμών.
 • Οι
  επιβάτες πρέπει να υπακούν στις εντολές του καπετάνιου και του
  πληρώματος, όσον αφορά την διατήρηση της τάξης και της
  ασφάλειας εν πλω.
 • Κατά τη
  διάρκεια του ταξιδιού, οι επιβάτες μπορούν να απευθύνουν τα
  παράπονά τους στον καπετάνιο του πλοίου ή τον ύπαρχο, ενώ μετά
  το τέλος του ταξιδιού στην ακτοπλοϊκή εταιρεία ή τις λιμενικές
  αρχές.
 • Εάν για
  κάποιο λόγο, το ταξίδι ακυρωθεί με ευθύνη της ναυτιλιακής
  εταιρείας, επιστρέφεται η αξία του εισιτηρίου χωρίς άλλη
  υποχρέωση από την εταιρεία προς τον πελάτη.
 • Η
  ναυτιλιακή εταιρεία έχει το δικαίωμα, κατόπιν εγκρίσεως του
  Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, να αντικαταστήσει το πλοίο για
  το οποίο εκδόθηκε το εισιτήριο με κάποιο άλλο πλοίο.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 • Οι οδηγοί
  είναι υποχρεωμένοι να φορτώσουν και να ξεφορτώσουν το όχημά
  τους στο πλοίο.
 • Τα
  οχήματα πρέπει να βρίσκονται στο λιμάνι μία (1) ώρα προ του
  απόπλου του πλοίου.
 • Ο οδηγός
  δεν δικαιούται επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου εαν δεν
  βρίσκεται στην ώρα του για αναχώρηση, ενώ αν δηλώσει πριν από
  την αναχώρηση την πρόθεσή του να μην ταξιδέψει με το όχημά
  του, τότε δικαιούται να του επιστραφεί το μισό αντίτιμο του
  εισιτηρίου.
 • Σε
  περίπτωση απώλειας της απόδειξης μεταφοράς οχήματος, το
  αντίτιμο δεν επιστρέφεται.
 • Οι
  επιβάτες πρέπει να βγουν από το όχημα πριν από την αναχώρηση.
 • Οι
  επιβάτες πρέπει να έχουν μαζί τους αντικείμενα που θα
  χρειαστούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Μετά τον απόπλου,
  απαγορεύεται η είσοδος στο όχημα.
 • Απαγορεύεται
  η μεταφορά εκρηκτικών, εύφλεκτων ή γενκά επικίνδυνων υλών.
 • Η σειρά
  προτεραιότητας καθορίζεται από τους κανονισμούς των λιμενικών
  αρχών του λιμανιού, από το οποίο αποπλέει το όχημα.